" تو دور دست امیدی و پای من خسته ست..."

 

 

روزهایم به روزهای اسب عصاری مش صفر می ماند!

 

شب ، همان جایی ایستاده ام که صبح ایستاده بودم...............

 

کجایی زوال ما را ببینی؟؟؟؟؟؟؟؟

 

هی فرانچسکو با تو ام...........

 

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                                                       .

                           عیسی دمی کجاست که احیای ما کند؟؟؟؟؟؟

 

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
الهه

خدا نکند ، کسی زوال شما را ببیند . باور کن باید با این وضعیت کنار بیایی و زندگی هم خیلی سخت نگیری . چون سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش ......[تعجب] ایام به کام مانند دیوید بکام ....... [خنده]