غم زمانه خورم یا ...

 

کسی می گفت : این زنده گی ، واقعی نیست. زنده گی واقعی بعدهاست.

 

چه می دانم. بعد از مرگ لابد...

 

 حالا چند روزی ست مدام تکرار می کنم... وقت دلتنگی. وقت خسته گی. وقت اعتراض.

 

این زنده گی  ، واقعی نیست...

 

 

- غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟؟؟ *

 

عجالتن : هر دو !

 

 

 

* سعدی.

 

/ 4 نظر / 42 بازدید
سعیده

تو هم شراب خودی هم شرابخواره خود مطمئنم تا حالا بیشتر از هزار بار گوش دادی. امکان نداره صندلی لهستانی پشت ویترین مغازه ولیعصرو ببینمو یادت نکنم چه خوب که هستی چه خوب هست ی م

سعیده

شعر هم می نویسم دیر به دیر می آیی جا می مانی بغلت هم کرده ام یک چیزی این روزها از من کنده شده-جایش درد می کند فکر کنم عشق باشد کلمه بگو کلمه ها دورند

سعیده

برات یه شعر نوشتم تو فیس بوکم سرچ کن: سعیده زارع سریزدی همین طور فارسی