اول دفتر...

نه سال است می نویسم.پنج دفتر از لاطائلاتم دارم اما انگیزه ی نوشتن در فضای مجازی ، این نیست.انگیزه ی نوشتن این بلاگ ، عکسی است که می بینید.دلیلی برای توضیح بیشتر نمی بینم اما با کمال میل به پرسش های احتمالی پاسخ خواهم داد.از خود راضی

/ 2 نظر / 20 بازدید
فهیمه جون

تابلوئه غم سنگینی داری [گریه][گریه][گریه]

الیما

با تبریک و درود.............. ماهور جان , قلمت مستدام باشد و امیدوارم این تارنما اشتیاق به نوشتن و زندگی را در تو چند برابر کند . پاینده باشید .....