هستند کسانی که این شعار انتخاباتی حامیان خاتمی را هنوز به یاد داشته باشند:یاس را پاس داریم.دقیقن دومین دوره ی حضورش در انتخابات.من اما چون بسیاری از هم نسلان،عاشق سینه چاکش نبوده و نیستم.دومین دوره ی حضور خاتمی ،اولین دوره ی حضور من پای صندوق رای بود!!! . خب چه کسی ست که نداند هنوز به رایم افتخار می کنم و به خاتمی احترام...................

 

مرد بزرگی که البته دوران ریاست جمهوریش عاری از اشتباه نبود.به قول یکی!! " مردان بزرگ مرتکب اشتباهات بزرگ می شوند. "

 

باری.از میان عکس هایش که صد البته واقفید چققققققققققققققدر جذاب می باشند،این عکس را بر گزیدم.تا همواره به یاد داشته باشم حضور مردان بزرگ در این پست آباد موقتی ست....همین طور تاثیری که بر جای می گذارند.حیف و صد حیف که "امیر کبیر " عکسی در حال رفتن ندارد!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.ن 1:(برای دانش آموختگان تاریخ):هیچ گونه انتقادی به شخص شخیص "امیر کبیر" وارد نمی باشد.لطفن سوال نفرمایید!!!!!از خود راضی

 

پ.ن 2:درسی داشتیم به نام بررسی تحولات ایران و جهان در دوره ی قاجار که به اختصار قاجار می گفتیم.بخشی از این درس به نقد و بررسی شخصیت و اقدامات "امیر کبیر" می پرداخت.استاد سعی کردن منو متقاعد کنن که " امیر کبیر" هم اشتباهاتی داشته اما موفق نشدن.ومن تا آخرین لحظه که همانا امتحان درس قاجار بود،همچنان ثابت قدم در جهت اثبات سپیدی صرف شخصیت و اقدامات " امیر کبیر" درفشانی فرمودم!!!!!!(خودش یه پست شد!!!!!)نیشخند

پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۱ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ توسط ناتمام نظرات ()
تگ ها: