به آبراهام ِ آن روزها...

 

 نوشته های ماری را یادت هست؟؟؟

 

 یادت هست هزار هزار بار بهتر از من می نوشت؟؟؟

 

 مدت هاست نمی نویسد. نوشته هاش را پاکنویس نکرده هیچ وقت. یک کوه کاغذ

 

 که به زور توی یک فولدر سبز رنگ نگه داشته. یک وقتی ، آن وقت ها که حوصله

 

داشتم نشستم چندتاشان را که از من نوشته بود جدا کردم. دیروز که کاغذهام را زیر و

 

 رو می کردم یافتم شان.

 

 یک جایی نوشته : " شاید اگر مثل ماهور به تمام اتفاقات، از سال هشتاد و سه به

 

 بعد فکر می کردم دیوانه می شدم."

 

"شاید اگر می خواستم خود را مثل ماهور حبس کنم و تنها به پیانویی بسنده کنم و

 

 نوشتن و نوشتن هزار باره ، سر به امین آباد گذاشته بودم. چقدر صبور است ماهور..."

 

 می بینی؟؟؟ هنوز هم همه فکر می کنند صبورم. دلیلش سکوت است. فکر می کنند

 

 آرامش دارم یا رضایت حتی...!

 

 نمی دانند تمام مدت دارم کلمه ها را توی ذهنم می جوم و نشخوار می کنم.

 

 تمام مدت دارم توی ذهنم دنبال دلیل این همه ناخوشی می گردم.

 

 کجای زنده گی را اشتباه رفته ام که مستحق این حجم تمام ناشدنی از درد باشم؟؟؟

 

 کدام صبوری؟؟؟

 

 من ِ این روزها تنها تحمل می کند.

 

 کاش روزهای کودکی بود این روزها. دلم برای مدارا کردن هات تنگ شده.

 

 و هیچ کس نیست بگوید چرا آدم های محبوب من ، این همه دورند این روزها.

 

 ارنستو . هانریت . پدر بزرگ . فردیناند...

 

 من ِ این روزها صلیبش را به تنهایی به دوش گرفته و به شکل تأسف برانگیزی

 

 راضی ست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هی آبراهام ، مواظب دست هات باش. آخرین باری که دیدم شان غمگین بودند.

 

 غمگین تر از چشمان من حتی...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلیط خریده ام . ردیف جلو جلو. برای خود آواز می خوانم. کف می زنم.

 

 ممنونم...**

 

 

پی شنید : میون قلبای امروزی ما. نمی دونم چرا نمیشه پل بست. مثه دو ماهی افتاده

 

 بر خاک.به دور از چشم دریا رفتیم از دست. به لطف و حرمت خاطره هامون. نگو

 

همیشه یاد من می مونی. که نه من مثل اون روزای دورم. نه تو دیگه برای من همونی.

 

با صدای خانم گوگوش.

 

 * حافظ.

 

 ** شمس لنگرودی.

 

 بعد نوشت : دوره افتاده ام از تمام آن ها که می دانم نماز می خوانند و این 

 

 روزها روزه می گیرند می خواهم دعام کنند سر افطار...

 

 یعنی استیصال در این حد...

 

 

 

پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٠ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ توسط ناتمام نظرات ()
تگ ها: