طبق خبری که دیشب از فیس بوک آقای حنیف مزروعی رسیده ، آقای حجاریان به کما رفته است. در چنین وضعیتی مراجع تنها به انتشار بیانیه بسنده کرده اند.آقایان محترم ،مراجع گرانقدر،انتشار بیانیه های رنگارنگ چه سودی در جهت تغییر وضعیت فعالان سیاسی در بند داشته است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا این مراجع و روحانیون نبوده اند که در طول تاریخ در صف اول مبارزات مردمی کفن می پوشیدند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مراجع کجا هستند؟؟؟به کدام هزار تو پناه برده اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا روحانیت همواره ملجا مردم بی پناه نبوده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آقای بیات بیانیه ی شما چه تغییری در وضعیت سعید حجاریان داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آقای مکارم شیرازی چرا ساکتید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برای ما نسل سومی که مدعی هستید نمی شناسیم فرزندان انقلابتان را بگویید سعید حجاریان کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سابقه اش.فعالیت هایش در سال های قبل از انقلابتان را شرح دهید.مصطفی تاج زاده کیست؟؟؟؟؟؟؟؟ سید محمد علی ابطحی کیست و قبل از انقلاب چه می کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟اینان کیستند که در زندان های جمهوری اسلامی این گونه باز خواست می شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منافق؟؟؟؟؟؟؟ محارب؟؟؟؟؟ می دانیم.می دانیم. سال هاست در مطبوعات می خوانیم که افرادی این چنین تنها به سه جرم تکراری که این روزها از شنیدنش تنها احساس تهوع می کنی محکوم می شوند :توهین به مقدسات.نشر اکاذیب.تشویش اذهان عمومی!!!!!!!!

 

من سوال می کنم: سعید حجاریان به کدام مقدسات توهین کرده؟کدام ذهن را مشوش کرده؟کدام کذب را متشر کرده؟ جرم جدید این روزها اما اقدام علیه امنیت ملی است.چگونه کسی که توان نوشتن ندارد ، حتی توان حرف زدن ندارد.توان انجام نیازهای اولیه ش را ندارد.هر روز باید چند نوع قرص رنگارنگ استفاده کند.کسی که توان راه رفتن ندارد.چگونه چگونه چگونه چگونه می تواند مرتکب چنین جرائمی شود؟؟؟؟؟؟؟؟

 

خیر آقایان.شما عرصه را به ظلم واگذار کردید.مراجع محترم بهتر است لباس مقدس دیانت را از تن در آورید.برای همیشه.................

 

 

امضاء : یک نسل سومی.

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٥ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ توسط ناتمام نظرات ()
تگ ها: